top of page

Disclaimer

Disclaimer voor itvos.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van itvos.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door IT VOS SOLUTIONS. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IT VOS SOLUTIONS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Al het fotomateriaal en video's zijn door WIX aangeboden om te gebruiken voor de pagina. 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IT VOS SOLUTIONS te mogen claimen of te veronderstellen.

IT VOS SOLUTIONS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. IT VOS SOLUTIONS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Abonnement

Een Abonnement mag pas maandelijks opgezegd worden na aangegeven tijd. Het abonnement wordt in het begin van de maand betaald. Hoe kosten worden betaald hangt nog af van de uitkomsten van IT VOS SOLUTIONS. Bij aanvraag van het abonnement gaat het contract de eerste van de volgende maand in. Mocht de aangegeven tijd verschreven zijn voor deze maand, worden normale kosten in kaart gebracht. 

Normale hulp- en reparatiekosten worden per 30 minuten berekend, ongeacht de situatie. Bij ingang van elke 30 minuten worden kosten berekend. Een klant kan, los van een abonnement, altijd hulp aan huis aanvragen. Met overleg, kan er per aanvraag worden gekozen tussen hulp aan huis en hulp online.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van itvos.nl op deze pagina.

Contactgegevens

IT VOS SOLUTIONS

 

Mallejan 34, 5684LK, Best - Nederland

T +31 499 79 61 44 E helpdesk@itvos.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Sam Vos

bottom of page